වෙනිවැල් ගැට

0

ඇඟපත වේදනාව නසන රුධිරය පිරිසිදු කරන වෙනිවැල් ගැට

බාන්වැල්, කහ වැල්, වනු වැල් වැනි විවිධ නම්වලින් වෙනිවැල් හඳුන්වයි. විවිධ උපකරණවලින් වැඩ කරනවිට සිදුවන කැපීම් සීරීම්වල වෙනිවැල් සුදුළූණු සමඟ තම්බා බීම එදා සිට අතිශයින් ප්‍රකටය.

ඇඟේ පතේ අමාරුවට, ඇණයක් ඇනුණාම, මළ කෑ පිහියකට හෝ කැත්තකට කැපුනාම මුලින්ම පිහිටට ගත්තේ වෙනිවැල්ගැටයි. අතීතයේ පටන් අපේ ගැමියා හුරු වී සිටියේ පිටගැස්මට වෙනිවැල්ගැට ටිකක් තම්බා බොන්නටයි. විශේෂයෙන් ඇඟේ පතේ අමාරුවට වෙනිවැල්ගැට එදා ගැමියාට නැතිවම බැරිය. කය වෙහෙසා වැඩ කරන කවුරුත් බොහෝවිට පානය කරන්නේ ඔසු ගුණයෙන් පිරි වෙනිවැල්ගැටයි.

වෙනිවැල් ඖෂධ ලෙසින් භාවිතා වන්නේ කඳේ හටගන්නා ගැට ඇති තැන්ය. වෙනිවැල්ගැට වන්නේ එවිටයි. එසේම ඖෂධ ලෙස මුල් ද භාවිතා වේ.

කැලෑබද මිනිසා සිය හේනේ, ගොවිතැන් කටයුතු වැඩ නිමවා දවස අවසානයේ අමු වෙනිවැල් කපා ඉන් වෑස්සෙන යුෂ පානය කරන්නේ වෙහෙස නිවීමටයි. එමඟින් ඉතා ඉක්මන් සුවයක් ලැබේ. කුඩා දරුවන් නාවන විට වෙනිවැල් ගැට තම්බාගත් ජලය බොහෝවිට මිශ්‍ර කර ගැනීමට ගැමියා පුරුදුව සිටියේ ඉන් ලැබෙන ඖෂධීය ගුණය වැඩි බැවිනි.

ඖෂධීය වටිනාකම

උෂ්ණාධික වෙනිවැල්ගැට සෙම හා පිත නසයි. ප්‍රතිශක්තිය වැඩි කරයි. ප්‍රදාහ නාශකයි. වේදනා නාශක ගුණය ඇත. තුවාල සුව කරයි. ආහාර රුචිය වැඩි කරයි. අක්මාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි දියුණු කරයි. රුධිරය පිරිසිදු කරයි. ජ්වර නාශක ගුණය ඇත. මුඛයේ ඇතිවන උෂ්ණ බිබිලි දුරු කරයි. විදුරුමසින් ලේ ගැලීම නතර කරයි. දත් කැක්කුමට ඖෂධ ලෙස යොදයි. ඇස්වල ප්‍රදාහ අවස්ථාවලදී ඇස් සේදීමට ගනියි. වෙනිවැල් රසංජන (අමුවෙන් ගත් ඉස්මවලට වෙනත් ඖෂධ වර්ගවල යුෂ එක්කර මෙය සාදයි) ඇස්වල ආලේප කරයි. ඒ මඟින් ඇස කැසීම, රතු වීම, ඉදිමීම අඩු කරයි. ඇස් සේදීමට ගන්නේ “ස්වරස” යි. එනම් වෙනිවැල්ගැට තම්බන්නේ නැතිව කොටා ගන්නා ලද යුෂටයි. එසේම ශ්වේත ප්‍රදර අවස්ථාවේදී (ගර්භාෂයෙන් ස්‍රාව ගලන අවස්ථාවේදී) හා රක්ත ප්‍රදර අවස්ථාවේදී කසාය ලෙස ගනී.

සමේ ඇතිවන බිබිලි කැසීම් හා දදවලට ආලේප ලෙස යොදයි. අක්මාවේ හා ප්ලීහාවේ ඉදිමුම් ප්‍රදාහය අඩු කරයි.

වේදනා නාශක ගුණය ඉහළයි

ඇස ආරක්ෂා කිරීමට යොදයි. වේදනා නාශක ගුණය ඇත. ඇස්වල නිරෝගීතාවයට යොදයි. කනෙහි ඇතිවන වේදනාවට හා කනේ ස්‍රාව ගලන අවස්ථාවලදී උපයෝගී කර ගනී. වෙනිවැල් රසංජනය (අමුවෙන් ගත් යුෂ සමඟ වෙනත් ඖෂධ මිශ්‍ර කර සාදයි)

උගුර හා කට සේදීමට සුදුසුයි.

වෙනිවැල් ගැට උණට

සාමාන්‍ය උණට හා කල්ගත වූ උණට භාවිතා කරයි. මැලේරියාවට ද සුදුසුයි. මාත්‍රාව වැඩි කිරීමෙන් ලෙඩ සුව අතට වැඩිම මාත්‍රාවෙන් ගැනීමෙන් මල බුරුල් වෙයි.

වෙනත් රෝගවලට

තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ රෝගවලට හා බගන්දර රෝග සඳහා ඖෂධ ලෙස ගනී. අශ්නිමාන්දය (බඩගින්න) දුරු කරයි. ඕනෑම අක්මා රෝගයකට සුදුසුයි. පරිවෘත්තීය ක්‍රියා යහපත් කරයි. සමට පෝෂණයක් ලබා දෙයි. ශරීරයේ කොලෙස්ටරෝල් නිරෝගී මට්ටමින් පවත්වා ගැනීමට උදව් කරයි. මධුමේහයේදී ඖෂධ ලෙස භාවිතා කරයි.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *